top of page

PALVELUT

ASIOIMISTULKKAUS

Tulkkausta tarvitseva henkilö voi itse tilata tulkin vammaislain mukaisesti Kelan kautta, tai viranomainen voi tilata tulkin hallinto- tai potilaslakien mukaisesti suoraan tulkkauspalveluita tarjoavasta yrityksestä kuten Tulkkaus SIGNIOlta.

Tyypilliset asioimistulkkaustilanteet ovat arjen tavallisia tilanteita kuten mm. asioinnit virastoissa, lääkärikäynnit, työpaikan tilaisuudet, perhejuhlat, vapaa-ajan harrastukset sekä erilaiset kurssit ja leirit. Tulkin tehtävän tavoite on kielellisen tasa-arvon toteutuminen viittomakielisen ja kuulevan osapuolen välillä.

OPISKELUTULKKAUS

Opiskelutulkkia tarvitaan oppilaitoksessa, jossa opiskelee kuuro, kuuroutunut tai huonokuuloinen opiskelija. Tulkkausta tarvitaan opiskeluun liittyviin tilanteisiin, kuten kontaktiopetukseen, opintomatkoille, harjoitteluihin ja kommunikointiin opiskelutovereiden kanssa.

Perusopetuslain (628/1998) mukaan koulutoimi huolehtii opiskelutulkkauksen rahoituksesta perusopetuksen aikana. Peruskoulun jälkeen opiskelutulkkaus anotaan Kelan kautta, joka toimii myös tulkkauksen maksutahona.

Opiskelutulkkaus toteutetaan pääasiassa aina paritulkkauksena kahdella tulkilla.

OPETUS

Tarjoamme viittomakielen alkeiden ja tukiviittomien opetusta yrityksille, työyhteisöille, oppilaitoksille ja yksityishenkilöille kurssimuotoisesti ja ryhmän tarpeet huomioiden.

Viittomakielen alkeet

Opinnot sopivat kaikille viittomakielestä kiinnostuneille, esim. sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, varhaiskasvattajat, opettajat, ohjaajat, opiskelijat.

Tukiviittomat

Tukiviittomien käyttö voi kehittää ja edistää puhutun kielen kehitystä lapsella. Tukiviittominen soveltuu varhaiseksi kommunikointikeinoksi eriasteisissa puheen ja kielenkehityksen häiriöissä.

Tukiviittomat ovat suomalaisen viittomakielen viittomia, joita käytetään puheen rinnalla ja täydentämässä puhetta. Tukiviittomia käyttäessä viitotaan lauseesta tärkein/tärkeimmät avainsanat.

Please reload

Lähetä tarjouspyyntö tilaukset@signio.fi

bottom of page