top of page
Tulkkaspalvelu Signio
tulkkaus, viittomakieli, mikkeli

YRITYS

Tulkkauspalvelu SIGNIO tarjoaa ammattitaitoista, luotettavaa ja laadukasta viittomakielen tulkkausta kuulo- ja kuulonäkövammaisille Suomessa ja ulkomailla.

Tulkkausta tarjotaan suomalaisella viittomakielellä ja viitotulla puheella.

 

Tulkkauspalvelu SIGNIO on marraskuussa 2017 Mikkeliin perustettu yritys, jonka yrittäjänä ja tulkkina toimii viittomakielen tulkki (AMK) Jenna Joutsenjärvi.

Yritys on Kelan viittomakielen tulkkauspalvelun sopimuskumppani myös kaudella 2021-2023 Itäisellä hankinta-alueella. Muita asiakkaita ovat mm. viranomaiset, kunnat, oppilaitokset ja sairaalat.

PALVELUT

  • Viittomakielen tulkkaus

  • Kuurosokeille tulkkaus, opastus, kuvailu

  • Viitotun puheen tulkkaus

  • Tukiviittomien opetus

tulkkaus, mikkeli, signio, tulkki
tulkki, tulkkaus, viittomakielentulkki

TIESITKÖ?

Vanhakantainen ilmaus kuuromykkä koketaan yleensä loukkaavana kuurojen yhteisössä.

Neutraali ja parempi ilmaus on joko kuuro tai viittomakielinen.

Viittomakieli ei ole kansainvälistä, vaan joka maassa on oma viittomakielensä.
Suomen kansalliset viittomakielet ovat suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli

Jokaisella kuurolla, huonokuuloisella, kuuroutuneella, kuurosokealla ja puhevammaisella on oikeus tulkkauspalveluun (Tulkkauspalvelulaki 133/2010). Viittomakieli on tunnustettu Suomessa vuonna 1995 perustuslaissa.

Viranomaisille asetetaan laissa velvollisuus edistää viittomakieltä käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omalla kielellään.

Oikeus tulkin käyttöön on kaikenikäisillä vauvasta vanhukseen, kaikissa elämän tilanteissa niin arjessa kuin juhlassakin.

Viittomakielen tulkki on kielenkääntäjä, joka ei avusta eikä hoida asioita asiakkaansa puolesta. Tulkit noudattavat ammattieettistä säännöstöä ja ovat vaitiolovelvollisia kaikesta, mitä saavat tietoonsa toimeksiantojen yhteydessä.
Nykyään Suomessa vietetään viittomakielen päivää
C.O. Malmin eli Suomen viittomakielten ja kuurojenkoulun isän syntymäpäivänä,
12. helmikuuta.
Contact
bottom of page