TILAA TULKKI

Vuoden 2018 alusta vammaisten tulkkauspalvelun sopimuskausi vaihtuu ja palvelu uudistuu. Kela tarjoaa vuodesta 2018 eteenpäin asiakkailleen myös tulkkitoivelistan, josta asiakas voi toivoa lähialueensa tulkkia. Asiakas voi siis halutessaan vaikuttaa siihen, kuka hänelle tulkkaa.

Kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Kuulonäkövammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 360 tuntia vuodessa. Tulkkauspalvelun käyttö on asiakkaille maksutonta.

Kelan tulkkauspalveluun oikeutettu henkilö:

Tee kiireetön, tavallinen tulkkitilaus suoraan vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta, jos sinulla on Kelan myöntämä oikeus vammaisten tulkkauspalveluun:

1.1.2018 alkaen itäinen alue: tekstiviesti ja puhelin 020 634 4814 sähköposti: vatu.itainen@kela.fi

Otan mielelläni vastaan ennakkomateriaalia tulkkaukseen valmistautumista varten, jonka voit toimittaa helpoiten sähköpostilla toimisto@signio.fi.

Esimerkiksi taustamateriaali tilaisuuden aiheesta ja mahdollinen esityslista on tulkille tärkeä työkalu, sillä ennakkomateriaalin avulla tulkki voi valmistautua kunnolla tulkkaustilanteeseen, mikä on edellytys täysipainoiselle ja laadukkaalle työlle varsinaisessa tulkkaustilanteessa.

 

Tarpeellisia ja hyödyllisiä ennakkomateriaalia ovat:

  • tilaisuuden ohjelma, osallistujaluettelo yms.

  • taustatiedot tilaisuuden aiheesta, esimerkiksi esitteet, sanastot, käsiteltävät asiakirjat

  • tilaisuudessa esitettävät puheet tai puheenvuorojen rungot, kopiot puhujien käyttämistä kalvoista ja muusta esitysmateriaalista.

Huomioithan, että tulkin vaitiolovelvollisuus koskee kaikkea tulkkaustoimeksiantoon liittyvää julkistamatonta tietoa, joten myös luottamuksellista aineistoa voidaan toimittaa tulkeille valmistautumista varten.

  HÄTÄTILANNE  

Hätätilanteissa pyrimme palvelemaan myös lyhyellä varoitusajalla. Hätätilanteessa, jos Kelan välityskeskus on kiinni, voit ottaa yhteyttä suoraan tulkkiin. Kelan määrittelemä hätätilanne on sellainen, jossa henki, terveys tai omaisuus on uhattuna.

Kelan välityksen aukioloaikoina tulkkitilauksen voi tehdä vain Kelan välitykseen.

Tulkki päivystää vapaaehtoisesti, joten tulkki vastaa viestiin, jos on vapaana. Hätätulkki lähtee tekemään päivystystulkkauksia mahdollisuuksiensa mukaan.

Kun otat yhteyttä tulkkiin, kerro:

1) kuka olet,

2) missä tulkkia tarvitaan (paikka/osoite)

3) mitä asia koskee.

Tulkki vastaa lähettämällä Sinulle viestin, jossa ilmoittaa mikäli pääsee tulemaan sinulle hätätulkiksi.

Tulkkauspalvelu SIGNIO hätäpäivystysnumeroon voit laittaa tekstiviestin, WhatsApp viesti/ videopuhelu sekä soittaa p: 044-9893888.

Muut asiakkaat (esim. sairaalat, viranomaiset, yritykset):

Suomen lainsäädännössä on useita kohtia (kuten hallinto- tai potilaslaki), jotka joko velvoittavat viranomaisen järjestämään tulkkauksen tai suosittelevat tulkkauksen järjestämistä viittomakieliselle asiakkaalle.

Tulkkauspalvelumme on tilattavissa ympäri Suomen.

Jos haluat pyytää tarjouksen tulkkauksesta, ota yhteyttä tilaukset@signio.fi

Akuutissa hätätilanteessa voit soittaa hätäpäivystysnumeroon p.044-9893888

Työssä noudatetaan ammattitulkkeja sitovaa ammattisäännöstöä. Säännöstö on luettavissa täällä.

”Tulkkauksen tavoitteena on välittää asioimistilanteen viestit tarkasti ja siten, että kielellinen tasa-arvo toteutuu. Tasa-arvon toteutumiseksi tulkin velvollisuus ja oikeus on toimia tilanteessa oman alansa

asiantuntijana niin, että puolueeton ja laadukas tulkkaus on mahdollista.”

YHTEYSTIEDOT

Tulkkauspalvelu SIGNIO

Postiosoite

(ei asiakasvastaanottoa):

Porrassalmenkatu 6

50100 Mikkeli

Email: toimisto (at) signio.fi

Puh. 044-9893888/ Jenna

VUONNA 2020:

Tulkkauspalvelu SIGNIO hätätulkkipäivystys, kun Kelan tulkkivälitys on kiinni:

p. 044-9893888

Päivystys on tulkille vapaaehtoista, joten tulkki ei välttämättä aina ole käytettävissä.

TILAA TULKKI