top of page

TILAA TULKKI

Kela on tarjonnut vuodesta 2018 alkaen asiakkailleen myös tulkkitoivelistan, josta asiakas voi toivoa lähialueensa tulkkia. Asiakas voi siis halutessaan vaikuttaa siihen, kuka hänelle tulkkaa.

Kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Kuulonäkövammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 360 tuntia vuodessa.

Tulkkauspalvelun käyttö on asiakkaille lailla turvattu ja maksutonta.

Korona-aikana tulkkauspalvelu voidaan järjestää ja toteuttaa lähitulkkauksen lisäksi myös turvallisesti etätulkkauksena.

  HÄTÄTILANNE   

Kelan asiakkaat sekä kolmannen tahon tilaukset:

Hätätilanteissa pyrin palvelemaan myös lyhyellä varoitusajalla.

Hätätilanteessa, jos Kelan välityskeskus on kiinni, voit ottaa yhteyttä suoraan tulkkiin.

Kelan asiakkaille määrittelemä hätätilanne on sellainen, jossa henki, terveys tai omaisuus on uhattuna.

Tulkki päivystää vapaaehtoisesti, joten tulkki vastaa viestiin, jos on vapaana.

Hätätulkki lähtee tekemään päivystystulkkauksia mahdollisuuksiensa mukaan.

Kun otat yhteyttä tulkkiin, kerro:

1) kuka olet,

2) missä tulkkia tarvitaan (paikka/osoite)

3) mitä asia koskee.

Tulkki vastaa lähettämällä Sinulle viestin, jossa ilmoittaa mikäli pääsee tulemaan sinulle hätätulkiksi.

Tulkkauspalvelu SIGNIO hätäpäivystysnumeroon voit laittaa tekstiviestin,

WhatsApp viesti/ videopuhelu sekä soittaa.

Kelan välityskeskuksen ollessa suljettuna tilaa tulkki suoraan Signiosta. Puh: 044 989 3888.

Suomen lainsäädännössä on useita kohtia (kuten hallinto- tai potilaslaki), jotka joko velvoittavat viranomaisen järjestämään tulkkauksen tai suosittelevat tulkkauksen järjestämistä viittomakieliselle asiakkaalle.

Silloin kun potilas joutuu viipymään sairaalassa pidempään, tulkkausvastuu siirtyy sairaalalle.

Jos asiakkaalla ja hoitohenkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä, järjestetään kommunikaation mahdollistava tulkkaus. Potilaan oikeus tulkkiin ja tulkkaukseen on olennaisesti yhteydessä potilaan oikeuteen käyttää omaa kieltään terveydenhuollossa asioidessaan.

Terveydenhuollolla on vastuu tulkin järjestämisestä silloin, kun se lähettää asiakkaalle kutsun esimerkiksi

  • toimenpiteeseen

  • tutkimuksiin

  • laboratorioon

  • röntgeniin.

Tulkkauspalvelumme on tilattavissa ympäri Suomen.

Jos haluat pyytää tarjouksen tulkkauksesta, ota yhteyttä toimisto@signio.fi

Akuutissa hätätilanteessa voit soittaa suoraan tulkille p. 044-9893888

Muut asiakkaat (esim. sairaalat, viranomaiset, perusopetusta antavat koulut):

SIGNIO(2)_edited.png

Kelan tulkkauspalveluun oikeutettu henkilö:

Tee kiireetön, tavallinen tulkkitilaus (myös etätulkkaukset) suoraan vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta, jos sinulla on Kelan myöntämä oikeus vammaisten tulkkauspalveluun:

Itäinen alue:

tekstiviesti ja puhelin 020 634 4814

sähköposti:

vatu.itainen@kela.fi

Otan mielelläni vastaan ennakkomateriaalia tulkkaukseen valmistautumista varten, jonka voit toimittaa helpoiten sähköpostilla: toimisto (at) signio.fi.

Esimerkiksi taustamateriaali tilaisuuden aiheesta ja mahdollinen esityslista on tulkille tärkeä työkalu, sillä ennakkomateriaalin avulla tulkki voi valmistautua kunnolla, mikä on edellytys täysipainoiselle ja laadukkaalle työlle varsinaisessa tulkkaustilanteessa.

 

Tarpeellisia ja hyödyllisiä ennakkomateriaalia ovat:

  • tilaisuuden ohjelma, osallistujaluettelo yms.

  • taustatiedot tilaisuuden aiheesta, esimerkiksi esitteet, sanastot, käsiteltävät asiakirjat

  • tilaisuudessa esitettävät puheet tai puheenvuorojen rungot, kopiot puhujien käyttämistä kalvoista ja muusta esitysmateriaalista.

Huomioithan, että tulkin vaitiolovelvollisuus koskee kaikkea tulkkaustoimeksiantoon liittyvää julkistamatonta tietoa, joten myös luottamuksellista aineistoa voidaan toimittaa tulkille valmistautumista varten.

KELA-TILAA-TULKKI.png

Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana, asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana hoida muita kuin tulkkaustehtäviä.

ETÄTULKKAUKSEN MUISTILISTA:

1. Tee tulkkitilaus normaalisti Kelan välitykseen.

2. Kun saat Kelasta tilaukseesi kiinnitetyn tulkin tiedot, ole tulkkiisi yhteydessä teksti- tai videoviestillä. Voit laittaa viestiä esim. WhatsApilla.

2. Sovi suoraan tulkin kanssa etätulkkauksessa käytettävä sovellus.

3. Tulkki lähettää sinulle viestillä linkin etätulkkaukseen.

4. Muistathan sopia ennen tilauksen alkua tehtävästä yhteyskokeilusta tulkin kanssa, joten varaa aikaa sopivasti ennen virallisen tulkkauksen alkua!

bottom of page